Straaltechniek International Sweden AB

Logo Straaltechniek 500x336

Straaltechnieks långa erfarenhet inom blästring, industriventilation,shot peening och termisk sprutning har gjort oss till en naturlig partner för såväl större som mindre företag världen över.

Från minsta blästermunstycket till miljonprojekt, genom åren har vi förvärvat kunskap och erfarenhet om såväl standard lösningar som skräddarsydda lösningar utefter vår kunders behov. Straaltechniek s innovativa och flexibla lösningar borgar för hög kvalité där vi sätter kundens krav i första rummet.

Straaltechniek International Sweden AB ingår I det privatägda holding bolaget Straal Beheer B.V

som grundades i Nederländerna 1982.

 

Straaltechniek's long experience in blasting, industrial ventilation, shot peening and thermal spraying has made us a natural partner for both large and small companies worldwide.

From the smallest blast nozzle to a million projects, over the years we have acquired knowledge and experience of both standard solutions and tailor-made solutions according to our customers' needs. Straaltechniek's innovative and flexible solutions ensure high quality where we put the customer's requirements first.

Straaltechniek International Sweden AB is part of the privately owned holding company Straal Beheer B.V.

founded in the Netherlands in 1982.

Straaltechniek International Sweden AB

Härdgatan 26
432 52 Varberg
Sweden

Tel: +46 72 7294567
Email: info@straaltechniek.se
Web: www.straaltechniek.net

Contacts

Anders Klingborg
Tel: +46 727294567
Email: Anders.klingborg@straaltechniek.net

Tony Hansson
Tel: +46 727294567
Email: Tony.hansson@straaltechniek.net