Norspray AS

Norspray
Hvem er Norspray:
Norspray As er Norges ledende leverandør av Utstyr for overflate industrien. Med avdelinger i Stavanger, Drammen, Bergen og Ålesund.

 

Hva:
Norspray leverer utsyr og forbruksmateriell for alle former for overflatebehandling, som sandblåsing, sprøytemaling, metallisering osv, samt personlig verneutsyr. Herunder også skjære- og blåsemiddel, male- og sandblåsehaller, avgradingsutstyr osv.

 

Who we are:

Norspray AS is the leading supplier of equipment for the Surface treatment industry in Norway. Norspray are located in Stavanger, Drammen, Bergen and Aalesund.

 

What we do:
Norspray supplies all equipment and expendables for all kind of coatings and preparation, such as sand blasting, painting, thermal spray, personal protection. Hereunder abrasives,  production facilities for painting and blasting, grinding etc.

Norspray AS
Maskinveien 10
4033 Stavanger
Norway

Tel: (+47) 51 22 07 00
post@norspray.no
www.norspray.no